2007 / Europa -Moscow- / Europa, Tretyakov Gallery Moscow